Van Damme Advocatuur

Hulp convenant en ouderschapsplan

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw convenant en/of ouderschapsplan?
 

Mediation
Bij het opstellen van de documenten kan blijken dat er tussen u beiden verschil van mening bestaat over bepaalde onderwerpen. In dat geval kunnen wij in één of meerdere bemiddelingsgesprekken (mediation) met u beiden trachten tot een oplossing te komen.

Opstellen convenant
Ook is het mogelijk dat u samen geen verschil van mening heeft, maar dat u hulp nodig heeft bij het oplossen van een probleem in uw situatie of bij het correct opstellen van een complexe regeling. Mr. Van Damme gaat samen met u aan tafel zitten om in overleg met u de best passende regeling op te stellen. U profiteert hierbij van zijn uitgebreide kennis op het gebied van het familierecht en zijn jarenlange ervaring bij het opstellen van convenanten.

De extra begeleiding wordt apart aan u doorberekend op basis van het aantal bestede uren. Door de efficiënte werkwijze behoudt u grip op uw kosten. U bepaalt zelf voor welke onderdelen u onze hulp inschakelt en hoeveel tijd u hierin wilt investeren.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?
Neem gerust contact op. Wij staan u graag te woord.