Van Damme Advocatuur

Hoe werkt het?

Voor de afwikkeling van uw echtscheiding dient u als volgt te werk te gaan:

 1. Invullen en online versturen van de aanvraag
 2. Documenten verzamelen
 3. Versturen stukken en betaling
 4. Persoonlijk gesprek / identificatie
 5. Afwikkeling

 

 1. Aanvraag invullen
  Na ontvangst van uw aanvraag wordt er door onze server automatisch een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u bij de eerste partij op de aanvraag heeft opgegeven. Zodra u de link in die e-mail heeft aangeklikt ter bevestiging, krijgt u automatisch een model-convenant toegezonden inclusief uitleg (Word document). U kunt dit convenant samen naar wens aanpassen. Indien u minderjarige kinderen heeft dient u ook ons ouderschapsplan in te vullen. Indien u kiest voor het traject met bespreking, dan kunt u na aanpassing het convenant (en ouderschapsplan) per e-mail aan ons retourneren. U kunt daarna direct telefonisch contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.
  Kiest u voor het traject zonder bespreking, dan kunt u direct telefonisch contact met ons opnemen om af te spreken wanneer u langs komt voor identificatie.

  GA NAAR DE AANVRAAG

 2. Documenten verzamelen
  U dient ten behoeve van de echtscheiding de volgende recente originele afschriften te verzamelen:

  - Afschrift(en) geboorte-akte(n) van uw minderjarige kind(eren)
  Deze is (zijn) te verkrijgen bij de afdeling burgerzaken van de geboorteplaats van uw kind(eren). Indien uw kind(eren) reeds meerderjarig is (zijn) hoeft u geen geboorte-akte(n) te verzamelen.

  - Afschrift huwelijksakte
  Deze is te verkrijgen bij de afdeling burgerzaken van de plaats waar u gehuwd bent.

  Tenslotte is nog van belang dat voor alle documenten geldt dat deze een maximale geldigheid hebben van drie maanden vanaf het moment van afgifte door de gemeente. Indien de documenten op het moment van indiening van het verzoekschrift ouder dan drie maanden zijn, dan worden ze geweigerd door de Rechtbank. Voor buitenlandse documenten wordt vaak een uitzondering gemaakt.

  Wij hebben geen GBA-uittreksels van u beiden nodig. Wij kunnen volstaan met het vermelden van uw BSN (Burger Service Nummer) in het verzoekschrift. Indien u geen BSN heeft of niet in Nederland staat ingeschreven, dan zijn wel aanvullende documenten vereist.

 3. Versturen stukken en betaling
  De verzamelde afschriften kunt u meenemen naar het gesprek of de identificatie bij ons op kantoor of vooraf per post aan ons toezenden. Voordeel van toezending vooraf is dat wij de gelegenheid hebben de documenten te verifiëren en u tijdig kunnen informeren over eventuele onjuistheden. De stukken stuurt u naar:

  Van Damme Advocaten
  Breestraat 95/1
  1941 EG  Beverwijk


  Zodra alle stukken door ons zijn ontvangen of zodra u telefonisch een afspraak met ons heeft gemaakt, sturen wij u per post een schriftelijke bevestiging en openen wij voor u een dossier.

 4. Persoonlijk gesprek / identificatie
  Het persoonlijk gesprek is noodzakelijk om het convenant en/of ouderschapsplan met u door te nemen en om uw identiteit vast te stellen. U dient derhalve eenmalig naar Beverwijk te komen voor een gezamenlijke bespreking. Eén van onze advocaten zal het convenant, het echtscheidingsverzoekschrift en de verdere afwikkeling met u doornemen en eventuele vragen van uw kant beantwoorden. Bij dit gesprek dient u beiden een legitimatiebewijs te tonen om er zeker van te zijn dat door de juiste personen een echtscheiding wordt aangevraagd. Nadat u het model-convenant en/of ouderschapsplan heeft aangepast en per e-mail aan ons heeft geretourneerd, kunt u zelf direct telefonisch contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.
  Indien u heeft gekozen voor het traject zonder bespreking, dan dient u alleen eenmalig naar ons kantoor te komen voor identificatie. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Nadat u alle uittreksels heeft verzameld kunt u direct contact met ons opnemen om af te spreken wanneer u langs komt voor identificatie. Voor identificatie is het niet noodzakelijk dat u beiden gelijktijdig langs komt.


 5. Afwikkeling
  Na bespreking en ondertekening van het convenant en/of ouderschapsplan (of na identificatie) stellen wij het verzoekschrift tot echtscheiding voor u op en dienen dit in bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Omdat u het samen eens bent en in overleg overeenstemming heeft bereikt omtrent mogelijke twistpunten, hoeft u niet op de zitting te verschijnen. Na ongeveer vier weken geeft de rechtbank de echtscheidingsbeschikking af. De rechter spreekt in deze beschikking de echtscheiding uit. U bent echter formeel nog niet gescheiden. Wij zenden u vervolgens een exemplaar van de beschikking met daarbij twee door ons opgestelde akten van berusting. Deze akten dient u te ondertekenen. Door middel van de akten verklaart u akkoord te gaan met de echtscheidingsbeschikking waardoor deze definitief wordt. Wij zenden vervolgens de echtscheidingsbeschikking met de beide akten van berusting naar de betreffende gemeente. Nadat de gemeente de echtscheiding heeft ingeschreven bent u daadwerkelijk gescheiden.


Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.