Van Damme Advocatuur

Jeugdrecht

Wij zijn gespecialiseerd in het Jeugdrecht. Dit kan worden onderverdeeld in het Jeugdstrafrecht en het Civiele Jeugdrecht.

Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht valt onder het gewone strafrecht, maar heeft specifieke regels.

Iedere minderjarige verdachte heeft recht op bijstand van een advocaat. Als de minderjarige in voorarrest zit heeft hij recht op kosteloze bijstand van een advocaat. Ook als een minderjarige verdachte voor de kinderrechter wordt gedagvaard heeft de minderjarige recht op kosteloze rechtsbijstand. Uiteraard kunt u ook een advocaat naar keuze inschakelen.

Als de Officier van Justitie een taakstraf van meer dan 20 uur aan de minderjarige aanbiedt, wordt ook een advocaat door de rechtbank toegewezen en is de rechtsbijstand kosteloos. Ook hiervoor geldt dat u een advocaat naar keuze kan inschakelen.

Wanneer u problemen heeft op het gebied van Jeugdstrafrecht kunt u ons contactformulier invullen of een vrijblijvende afspraak maken.

Civiele Jeugdrecht

Bij het civiele jeugdrecht gaat het om ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen. Het kan zijn dat de rechtbank een bijzonder curator benoemd die de belangen van de minderjarige behartigt. Als er veel problemen zijn met het gedrag of de opvoeding van het kind, dan kan Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming om een ondertoezichtstelling vragen. De rechter moet over dit verzoek beslissen. De ouders of de kinderen kunnen zich hiertegen verweren. Bij sommige gevallen kunnen de problemen zo groot zijn dat het kind (tijdelijk) uithuisgeplaatst moet worden.

Ook over de uithuisplaatsing moet de rechter beslissen. Ook hier kunnen de ouders of de kinderen zich tegen verweren. Indien de machtiging uithuisplaatsing niet wordt verlengd, dan moet de uithuisplaatsing worden beëindigd. Een uithuisplaatsing kan ook dor de gezinsvoogdijinstelling worden beëindigd. Hiervan brengt de instelling de Raad voor de Kinderbescherming op de hoogte. Ook de (pleeg)ouders en de minderjarige van 12 jaar en ouder, kunnen de gezinsvoogdijinstelling verzoeken de voorwaarden van uithuisplaatsing te wijzigen. Ook kunnen zij de kinderrechtr vragen de machtiging geheel of gedeeltelijk in te trekken of de duur van de machtiging tot uithuisplaatsing te verkorten.

Voorts kan het voorkomen dat een gezinsmanager (voorheen gezinsvoogd genaamd) aanwijzingen geeft waar de ouders of de kinderen het niet mee eens zijn. Ouders dan wel kinderen kunnen onze hulp inroepen bij de procedure tegen bovengenoemde beslissingen door ons contactformulier in te vullen of een vrijblijvende afspraak te maken.