Van Damme Advocatuur

Huurrecht

Bij Van Damme Advocaten doen wij veel zaken op het gebied van huurrecht. Wij staan daarin zowel verhuurders als huurders bij. Verhuurders verhuren hun panden aan huurders. Dat kunnen zowel bedrijfsruimten als woonruimten zijn. Verhuurders hebben de verplichting om de verhuurde ruimte ter beschikking te stellen aan huurders. In ruil daarvoor ontvangen zij huur. Wij staan verhuurders bij in verschillende procedures. Denk bijvoorbeeld aan procedures omtrent het innen van huurachterstanden, ontruimingsprocedures of procedures omtrent de ontbinding van huurovereenkomsten. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een structurele huurachterstand en/of indien huurders ernstige overlast veroorzaken is het mogelijk om de rechter te vragen de huurovereenkomst te beeindigen en het betreffende pand te ontruimen, zodat u als verhuurder weer over het pand kunt beschikken en het pand weer door kunt verhuren. Wij vertellen u hier graag meer over en nemen met u door wat de mogelijkheden zijn.

Naast verhuurders staan wij ook huurders bij. Huurders hebben naast de verplichting om huur te betalen natuurlijk onder andere het recht om van het gehuurde gebruik te maken. Soms komen huurders in conflict met hun verhuurder. Dat kan bijvoorbeeld zijn over de betaling of de hoogte van de huurprijs of over bijvoorbeeld gebreken aan het gehuurde. Wij kunnen u adviseren over uw rechten als huurder en indien nodig staan wij u bij.