Van Damme Advocatuur

Mr. Altena-Staalenhoef

T: 0251-272 378
F: 0251-226 335
altena@vandamme-advocaten.nl

Mireille heeft Nederlands recht (Privaatrecht en Strafrecht) gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 1991 tot 2001 heeft zij gewerkt als seniorjurist bij het GAK (thans UWV) op het gebied van loon, verzekeringsplicht, ketenaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid. Van 2001 tot 2005 heeft zij gewerkt bij de Divisie Luchtvaart (de voormalige Rijksluchtvaartdienst) in Hoofddorp als bezwaar– en (hoger) beroepsjurist. Daar hield zij zich bezig met de bezwaar- en (hoger) beroepszaken met betrekking tot vliegbrevetten (bevoegdverklaringen, examens, medisch, etc.) en is zij projectleider juridische kwaliteitszorg geweest.

In augustus 2005 besloot zij als advocaat voor zichzelf te beginnen in een algemene praktijk.  In dat verband heeft zij veel ervaring opgedaan met verschillende rechtsgebieden (Strafrecht, Jeugdrecht, Vreemdelingenrecht, Sociale verzekeringen/voorzieningen, Huurrecht, Verbintenissenrecht en Arbeidsrecht).
Gaandeweg heeft zij zich gespecialiseerd in het Jeugdrecht (straf en civiel). Daartoe heeft zij in 2009 de opleiding Praktische Jeugdrechtadvocaat en in 2012 de Specialisatieopleiding Jeugdrecht van het Willem Pompe-instituut te Utrecht gevolgd en afgerond. 

Mireille is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (www.VNJA.nl), Jeugdrechtadvocaten Amsterdam
(www.JRAA.nl) en specialisatievereniging Forum (vreemdelingenrecht).

Praktijkgebieden:

Jeugdrecht (civiel en straf) Ondertoezichtstelling, (Gesloten) Uithuisplaatsing, voogdij, minderjarigenstrafrecht
Strafrecht Algemeen
Vreemdelingenrecht

Verblijfsprocedures, Ongewenstverklaring, bezwaar/beroep weigering
Visum kort verblijf, Uitzetting, Terugkeerbesluit, Inreisverbod,
Vreemdelingenbewaring